Bí quy?t làm bánh bao mít c?c ngon

Mít là lo?i trái cây có mùi th?m, v? ng?t s?c ??c tr?ng. T? mít ng??i ta có th? ch? bi?n nhi?u món ?n th?m ngon và h?p d?n nh? bánh ít mít, x? mít xào, x? mít kho cá, g?i mít, cùi mít mu?i x? ?t, r??u mít, m?t mít,… hôm nay mình s? gi?i thi?u cho các b?n món bánh bao mít hay còn g?i là xôi mít, m?t món ?n ??c ?áo c?a vùng Nam b?. Bánh bao mít có th? dùng nhân chay hay nhân th?t cá thì ??u ngon c?. Bánh bao nhân m?n v?i ph?n nhân ???c làm t? th?t ho?c cá, có v? m?n c?a cá th?t cùng v?i v? ng?t th?m c?a múi mít d? dàng l?y lòng c?a b?t c? ng??i nào th??ng th?c. Còn bánh bao chay v?i nhân h?t mít tr?n ??u xanh c?ng không t?i ?âu nhé. V? bùi bùi c?a ??u xanh và h?t mít k?t h?p v?i s? béo ng?t c?a n??c c?t d?a, ???ng và mít múi là s? dung hòa c?a t?t c? các v? trong cùng m?t chi?c bánh. Cùng vào b?p nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao mít c?c ngon

Nguyên li?u:

  • 500g mít chín
  • 100g th?t heo xay
  • 100g th?t cá thác lác xay
  • N?m h??ng
  • Hành lá
  • M?c nh?
  • H?t nêm, tiêu h?t

Cách làm:

B??c 1: Mít b?n tách l?y múi, c?t b? ph?n chóp r?i dùng dao r?c nh? m?t ???ng ?? l?y h?t ra mà không làm múi mít b? rách.

cach-lam-banh-bao-mit-1

B??c 2: N?m h??ng r?a s?ch c?t nh?, m?c nh? ngâm n? r?a s?ch r?i c?t nh?. Sau ?ó b?n cho n?m, m?c nh?, th?t heo xay, th?t cá thác lác xay vào chung m?t cái bát tr?n ??u, thêm h?t nêm và tiêu h?t vào tr?n ??u và ??p kho?ng 20 phút cho th?m.

B??c 3: B?n ?eo bao tay nilon và ph?t vào lòng bao tay m?t ít d?u ?? ch?ng dính, sau ?ó cho nhân vào và vê thành các viên nh?.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thit-2

B??c 4: B?n l?y nhân cho vào trong múi mít. Sau ?ó x?p bánh vào x?ng h?p và h?p kho?ng 30 phút cho bánh chín.

cach-lam-banh-bao-mit

V?y là mình ?ã gi?i thi?u xong công th?c làm món bánh bao mít r?i. Chi?c bánh bao mít nh? xinh là s? trung hòa c?a t?t c? các v? và h??ng th?m quy?n r? ch?c ch?n s? làm ai c?ng ph?i xuýt xoa, và không th? quên m?t khi ?ã th? ?âu nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng. Và th??ng xuyên ghé th?m website http://cachlambanhbao.net/ ?? h?c ???c nhi?u cách làm m?i nhé

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 950 times, 1 visits today)