Cách làm bánh bao chiên nhân th?p c?m th?m ngon

B?n ?ã t?ng th??ng th?c món bánh bao chiên nhân th?p c?m th?m ngon ch?a?. ?ó là m?t món bánh bao r?t ngon r?t ???c m?i ng??i yêu thích ??c bi?t là các b?n tr?. Chi?c bánh bao chiên nhân th?p c?m có màu vàng ??m, khi ?n giòn giòn th?t thích ph?i không nào. Trong nh?ng ngày cu?i tu?n cùng làm bánh bao chiên nhân th?p c?m ?? chiêu ?ãi gia ?ình b?n bè thì th?t thú v?, ch?c ch?n b?n s? nh?n ???c nh?ng l?i khen ng?i. Cách làm lo?i bánh bao này r?t ??n gi?n, nguyên li?u c?ng r?t d? tìm và ??n gi?n. Cùng b?t tay ngay vào b?p th?c hi?n thôi nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao chiên nhân th?p c?m

Nguyên li?u làm v? bánh: 

 • 400g b?t m?
 • 80g ???ng
 • 200ml s?a t??i
 • 4g men khô
 • d?u ?n

Nguyên li?u làm nhân:

 • 50g tôm t??i
 • 50g th?t ba ch?
 • 1 qu? su su
 • 1 c? cà r?t nh?
 • 10 tr?ng cút ( lu?c chín bóc v?)
 • 1 mi?ng ch? l?a
 • N?m h??ng
 • 1 c? hành tây
 • hành lá

Cách làm:

B??c 1: B?n làm v? bánh tr??c. L?y m?t cái âu r?i cho men khô, ???ng và b?t m? vào tr?n ??u, sau ?ó b?n ?? t? t? s?a t??i vào tr?n ??u ( b?n ??ng ?? ào s?a vào nhé, làm nh? v?y b?t s? d? b? nhão). Ti?n hành nh?i cho b?t thành kh?i d?o nhuy?n, sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ? ? n?i thoáng mát kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-1

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé. Su su và cà r?t b?n g?t v? r?a s?ch r?i c?t h?t l?u. N?m b?n ngâm n? r?i c?t nh?, hành lá r?a s?ch c?t nh?, hành tây bóc v? c?t nh?. Tôm b?n làm s?ch và c?t h?t l?u, th?t và ch? b?n c?ng c?t h?t l?u.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-2

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-3

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-4

B??c 3: B?n b?t ch?o lên b?p cho vào m?t ít d?u r?i xào hành tây cho th?m, sau ?ó cho su su, cà r?t, n?m h??ng và gia v? vào xào chín r?i trút ra ??a.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-6

B??c 4: Phi th?m hành r?i cho tôm, th?t và ch? vào xào chín, sau ?ó trút ??a rau c? vào xào cùng r?i nêm n?m l?i gia v? cho v?a mi?ng.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-5

B??c 5: Bây gi? b?n ti?n hành n?n bánh. B?t ? xong b?n nh?i l?i r?i chia thành các ph?n b?ng nhau, dùng tay ?n d?t b?t r?i múc nhân cho vào gi?a và b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-7

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-8

B??c 6: B?t ch?o lên b?p, cho d?u v?a ng?p bánh, ch? d?u nóng thì b?n cho bánh vào chiên vàng.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thap-cam-9

Th?t ??n gi?n ph?i không nào. Ch? v?i m?t chút công s?c và m?t ít th?i gian b? ra là b?n ?ã có th? t? tay làm nên nh?ng chi?c bánh bao chiên nhân th?p c?m giòn giòn ??y th?m ngon h?p d?n r?i. Còn ch?ng ch? gì n?a khi b?n không thêm ngay món bánh bao thú v? này vào s? tay làm bánh c?a gia ?ình mình ch?. Và b?n nh? hãy luôn c?p nh?t ?? có thêm nh?ng cách làm bánh bao thú v? ??c ?áo khác nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 139 times, 1 visits today)