Cách làm bánh bao nhân th?t

Bánh bao nhân th?t có th? nói là m?t trong nh?ng món ph? bi?n nh?t trong nh?ng lo?i bánh bao. D??i ?ây là cách trình bày làm bánh bao nhân th?t r?t ??n gi?n.

Chu?n b? các th? ?? làm bánh bao nhân th?t:

– B?t bánh bao (1 gói kho?ng 400 gr), thêm m?t ít men n?.

– 1 thìa cà phê mu?i và 100 gr ???ng.

– M?t ít s?a t??i không có ???ng: 200 ml

– M?t ít th?t n?c : 200 g

– Hành tây: n?a c?, 3 n?m tai mèo và 3 h?t gà.
Cách làm bánh bao nhân th?t:

+ Giai ?o?n làm v? bánh bao:

– ??u tiên cho s?a vào r?i b?t l?a ?un cho ?m lên 40-50 ?? C, sau ?ó ta cho gói men n? vào, r?i nh? nhàng khu?y ??u, r?i c? ?? im kho?ng 10 phút dành cho th?i gian men n?.

– Ti?p theo cho vào 400gr b?t, cho thêm ???ng, và m?t ít mu?i r?i dùng 2 tay nh?i b?t kho?ng th?i gian là 10 phút.

– Sau ?ó ta cho thêm 1 mu?ng d?u ?n , r?i  v?n ph?i nhào b?t kho?ng 10 phút. R?i sau 10 phút thì ?? im ??y, dùng 1 t?m kh?n ?m ph? lên trên b?t và ? b?t kho?ng 1 gi?. Làm nh? th? thì b?t n? nhi?u h?n, có th? là g?p ?ôi. ? b?t xong thì b?n th?y b?t có mùi th?m r?t ??c tr?ng c?a bánh bao.

+ Giai ?o?n làm nhân bánh bao:

– Th?t n?t ?em xay sau ?ó tr?n v?i hành tây (1/2 c?), b?m nh? m?c nh? ( n?m ) ra, r?i ta nêm n?m gia v? cho v?a bao g?m:n??c m?m, h?t tiêu, n??c t??ng, thêm m?t chút d?u ?n. B?n làm thì có th? cho vào m?t ít x?t xá xíu, còn n?u không thích nên b? qua. V? ph?n tr?ng gà ta ?em lu?c chín, r?i c?t thành mi?ng.

+Giai ?o?n n?n bánh:
– ? b??c này ta c?n ?em b?t ra nhào thêm 1-2 phút n?a, sau ?ó ?em ??ng b?t v?a nhào xong ?? chia thành các ph?n nh?. L?y m?i ph?n ra ta dùng chày hay b?t c? v?t d?ng gì có th? cán m?ng b?t là ???c, cho nhân bánh bao vào gi?a r?i mi?ng b?t ?ã cán m?ng r?i túm b?n mép l?i theo hình dáng c?a bánh bao mà chúng ta hay nhìn th?y. M?i công ?o?n không ?? b?t dính vào tay.

– Theo nh? cách làm trên thì ch? v?i 1 gói b?t b?t k? ai c?ng có th? làm ra ???c 12 cái bánh bao v?i c? khác nhau. Ch? c?n thêm ít n??c l?nh vào b?t trong khi nhào thì t?t, và khi n?n bánh s? r?t ??p, nh?ng v?a n?n xong thì bánh ?ã bi?n d?ng ra hình khác.

cach lam banh bao

+Giai ?o?n h?p bánh:

cach hap banh bao
? giai ?o?n này là cu?i cùng r?i, ta ?un n??c cho sôi lên, r?i cho thêm 2 mu?ng d?m nh?m giúp bánh ???c tr?ng h?n, r?i sau ?ó cho bánh vào h?p trong th?i gian là 20-25 phút là ???c.

Chúc các b?n vui v? và thành công mãn nhãn v?i cách làm bánh bao nhân th?t này nhé!

Bình lu?n
Cách làm bánh bao nhân th?t
5 (100%) 1 vote

(Visited 268 times, 1 visits today)