Chia s? cách làm bánh bao g?o n?p d?o hay nh?t

Bánh bao ???c coi là món ?n r?t ph? bi?n và là món khoái kh?u c?a nhi?u ng??i. Bánh bao có nhi?u lo?i và nhi?u cách ch? bi?n ?a d?ng, phong phú v?i s? k?t h?p nhi?u nguyên li?u v?i nhau và cho b?n tha h? sáng t?o ?? t?o ra các h??ng v? m?i m?. Hôm nay mình s? gi?i thi?u v?i các b?n cách làm bánh bao g?o n?p d?o th?m ngon h?p d?n. Nghe tên thôi thì ch?c c?ng ?oán ra nguyên li?u chính ?? làm r?i nh?. Chi?c bánh bao này là s? k?t h?p hài hòa gi?a b?t g?o n?p và nhân bánh bao truy?n th?ng. Nào, cùng b?t tay vào làm thôi.

H??ng d?n cách làm bánh bao chay g?o n?p d?o

Nguyên li?u làm nhân bánh:

  • 1/2 chén d?a n?o
  • Nhân ??u ?? ( ??u ?? h?p chín xay nhuy?n cùng v?i ???ng)

Nguyên li?u làm v? bánh:

  • 150g b?t g?o n?p n??c
  • 40g tinh b?t
  • 25g d?u h??ng d??ng
  • 20g b?t d?a
  • 240ml s?a t??i
  • 50g ???ng b?t

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái bát r?i cho b?t g?o n?p, tinh b?t, ???ng và b?t d?a vào tr?n ??u, sau ?ó thêm s?a t??i và d?u h??ng d??ng vào r?i nh?i cho ??n khi b?t d?o m?m.

cach-lam-banh-bao-gao-nep-deo-thom

B??c 2: B?n cho bát b?t vào n?i h?p cách th?y cho chín. Trong quá trình h?p th?nh tho?ng b?n hãy dùng ??a x?i cho b?t chín ??u nhé!

B??c 3: Khi b?t chín b?n l?y ra ?? ngu?i r?i cho vào ng?n mát t? l?nh kho?ng 30 phút.

B??c 4: Nhân ??u ?? b?n vo thành các viên tròn v?a ph?i. Ti?p theo b?n l?y b?t trong t? l?nh ra và chia thành các ph?n b?ng nhau r?i vo tròn. Dùng tay ?n d?t b?t r?i cho viên nhân ??u vào gi?a, b?c kín và vo tròn l?i. Sau ?ó b?n l?n các viên bánh qua d?a n?o và ??t bánh vào các gi?y lót bánh cupcake.

cach-lam-banh-bao-gao-nep-deo-thom-1

cach-lam-banh-bao-gao-nep-deo-thom-2

?ây là cách làm bánh bao g?o n?p d?o th?m ngon. Còn gì thích h?n là t? tay vào b?p và chu?n b? nh?ng chi?c bánh bao nh? này cho gia ?ình nh?. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Có th? xem qua g?o Nh?t B?n: https://moshimoshi.vn/gao-nhat-ban-sach-deo-mem-ngot-a-gao-akira-rice-25kg

Bình lu?n
Chia s? cách làm bánh bao g?o n?p d?o hay nh?t
5 (100%) 1 vote

(Visited 769 times, 1 visits today)