Chia s? cách làm bánh bao nhân th?t nhanh nh?t

Bánh bao ???c coi là món ?n khoái kh?u và quen thu?c c?a nhi?u ng??i t? tr? em, các b?n tu?i teen ??n các bác trung niên hay k? c? nh?ng ng??i già. Bánh bao có r?t nhi?u lo?i: bánh bao chay, bánh bao ng?t, bánh bao m?n, bánh bao nhân th?t,… Cách làm m?t chi?c bánh bao thì c?c k? ??n gi?n mà không h? khó kh?n hay ph?c t?p nh? nhi?u ng??i v?n ngh?. Hôm nay mình s? gi?i thi?u v?i các b?n cách làm bánh bao nhân th?t ??n gi?n và nhanh nh?t. Ch? v?i vài nguyên li?u d? tìm và m?t chút khéo léo là b?n ?ã t? tay làm ra ???c nh?ng chi?c bánh bao nhân th?t th?m ngon, h?p d?n r?i. Cùng b?t tay vào làm nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân th?t nhanh nh?t

Nguyên li?u:

 • 400g b?t m?
 • 20g ???ng
 • 10g men n?
 • 6g mu?i
 • 240ml s?a t??i ( hâm nóng)
 • 1 tsp d?u oliu
 • 400g th?t heo n?c b?m
 • Tr?ng cút ( lu?c chín bóc v?)
 • 200g c?i b?p ( r?a s?ch b?m nh?)
 • N?m mèo ( ngâm n? c?t nh?)
 • Hành lá ( c?t nh?)
 • T?i b?m
 • D?u mè
 • Tiêu h?t

huong-dan-lam-banh-bao-nhan-thit-nhanh-nhat-4

Cách làm:

B??c 1: B?n cho men n? vào hòa cùng s?a t??i và ?? 10 phút cho men n?. B?t mì , ???ng và mu?i b?n ?? ra m?t cái âu tr?n ??u r?i cho t? t? n??c men n? vào tr?n ??u r?i nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không dính tay là ???c. B?n ?? b?t ngh? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

huong-dan-lam-banh-bao-nhan-thit-nhanh-nhat

B??c 2: B?n làm nhân bánh. Th?t b?m tr?n chung v?i hành tây và n?m mèo và b?p c?i r?i thêm d?u oliu, d?u mè, tiêu h?t và gia v? vào tr?n ??u.

B??c 3: Khi b?t n? b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia thành nhi?u ph?n b?ng nhau và vo tròn. Sau ?ó dùng tay ?n d?t viên b?t và múc nhân và tr?ng cho vào gi?a r?i bao kín l?i.

huong-dan-lam-banh-bao-nhan-thit-nhanh-nhat-3

B??c 4: Cu?i cùng b?n ??t bánh lên gi?y n?n r?i x?p bánh vào x?ng h?p chín.

huong-dan-lam-banh-bao-nhan-thit-nhanh-nhat-2

Trên ?ây là cách làm bánh bao nhân th?t nhanh nh?t. B?n th?y không ch? v?i vài b??c ??n gi?n thôi là chúng ta ?ã có n?i bánh bao th?m ph?c và h?p d?n nh? th? này r?i. Chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món bánh m?i t?i website http://cachlambanhbao.net/

Bình lu?n
Chia s? cách làm bánh bao nhân th?t nhanh nh?t
5 (100%) 1 vote

(Visited 177 times, 1 visits today)