Bạn dành chút thời gian để đọc điều kiện, điều kiện của website.

1. Truy cập vào website

Khi vào website bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung vào bất kì thời gian nào. Vui lòng kiểm tra điều khoản và điều kiện sử dụng để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung nhanh chóng.

2. Trách nhiệm của người sử dụng

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm khi truy cập website, không cho phép sữa chữa nội dung trong website khi chưa được phép.

3. Bản quyền

Nội dung trên website do chúng tôi sở hữu. Bất kỳ chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền cachlambanhbao.net. Chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là trái với quy định về quyền riêng tư cá nhân.

4. Bảo mật thông tin người sử dụng

Mọi thông tin mà người dùng cung cấp thông qua website được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi không sử dụng lại bất kì nếu không được sự cho phép. Các thông tin cá nhân khi quý vị cung cấp sẽ được giữ an toàn trong website của chúng tôi.

5. Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng vào mục đích khác.

Bình luận

(Visited 44 times, 1 visits today)