H?c cách làm bánh bao kim sa ngon mê m?n

Bánh bao là m?t món ?n dân dã và quen thu?c ??i v?i nhi?u ng??i. Ng??i ta yêu thích món này không ch? vì s? gi?n d? và truy?n th?ng c?a nó mà còn là t? h??ng th?m c?a b?t n?p và béo ng?y c?a nhân tr?ng th?t. Ngoài bánh bao truy?n th?ng còn có các lo?i bánh bao khác nhau t? chay ??n m?n, v?i nhi?u ki?u và màu s?c ?a d?ng. Tuy ???c bi?n t?u nhi?u ki?u nh?ng nó v?n gi? ???c h??ng v? quen thu?c, gi?n d? và h?n h?t là ??y ?? ch?t dinh d??ng, là th?c quà d? ?n ???c nhi?u ng??i ?a thích. Hôm nay mình s? gi?i thi?u v?i các b?n cách làm món bánh bao kim sa th?m ngon ??y mê m?n. Chi?c bánh bao ???c làm t? các nguyên li?u d? tìm và cách làm thì vô cùng ??n gi?n. cùng b?t tay vào làm nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao kim sa ngon mê m?n

Nguyên li?u:

  • 225g b?t m?
  • 4g b?t n?
  • 6g men n?
  • 400ml s?a t??i không ???ng
  • 70g ???ng
  • 4 lòng ?? tr?ng gà
  • 2 lòng ?? tr?ng mu?i
  • 30g b?t ngô
  • Vani
  • D?u ?n, mu?i

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. B?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho b?t mì, b?t n?, 20g ???ng, mu?i và men n? vào tr?n ??u r?i cho ti?p s?a t??i vào tr?n ??u và nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n. Sau ?ó b?n ? b?t 40 phút cho b?t n? g?p ?ôi, b?n ?n th? ngón tay vào b?t n?u b?t không ph?ng l?i là ???c.

cach-lam-banh-bao-kim-sa

B??c 2: Trong khi ? b?t b?n tranh th? làm nhân bánh nhé! L?y m?t cái bát cho lòng ?? tr?ng, b?t nhô, vani, ph?n ???ng và s?a còn l?i vào tr?n ??u. Lòng ?? tr?ng mu?i b?n xay nh? r?i tr?n chung v?i h?n h?p trên, sau ?ó b?n cho vào ch?o ??o ??u cho ??n khi h?n h?p s?n s?t thì t?t b?p. Ch? cho h?n h?p tr?ng ngu?i b?t r?i b?n vo thành viên tròn ?? làm nhân.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-1

B??c 3: Ph?n b?t làm v? bánh khi ?ã ? xong b?n nh?i l?i cho m?m r?i chia thành nhi?u ph?n b?ng nhau và vo tròn.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-2

B??c 4: V? bánh b?n ?n d?t r?i cho nhân vào gi?a và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-3

B??c 5: Cu?i cùng b?n cho bánh vào h?p chín n?a là xong.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-4

cach-lam-banh-bao-kim-sa-5

Chi?c bánh bao kim sa ??y h?p d?n, h??ng v? thanh ??m, tho?ng chút ng?t và m?n hài hòa s? là món quà nh? dành cho c? gia ?ình vào chi?u th? 7 r?i. chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món bánh m?i nhé.

Bình lu?n

(Visited 699 times, 1 visits today)