H?c làm bánh bao Doremon d? th??ng cho bé

Ý t??ng và s? sáng t?o trong ngh? thu?t là ?i?u quan tr?ng ?? thành công trong ngh? thu?t và trong ?m th?c n?u ?n c?ng v?y sáng t?o luôn luôn cho ra nh?ng món ?n, món bánh ngon và ??c ?áo, ?i?u này t?o nên nh?ng thành công nh?ng tinh hoa c?a ?m th?c. Sau ?ây s? là m?t món ?n ???c sáng t?o r?t ??c ?áo và ?ang ???c s? ?ón nh?n c?a nhi?u ng??i, ??c bi?t là các b?n tr?. ?ó là món bánh bao Doremon siêu ng? ngh?nh. Nguyên li?u c?a món bánh bao này c?ng r?t ??n gi?n, d? tìm và cách làm c?ng không khó, không c?u kì ph?c t?p cho l?m, ch? c?n b?n khéo tay m?t chút là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao Doremon d? th??ng

Nguyên li?u:

  • 150g h?n h?p b?t Morinaga hotcake
  • 20g ???ng
  • 2 qu? tr?ng gà
  • 100g s?a chua
  • 5g baking powder
  • 15ml d?u tr?n salad
  • vani
  • kem màu xanh, ??
  • B?t cacao ?en
  • 10g b?t m?

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho ???ng, s?a chua, tr?ng gà, baking powder, vani, d?u tr?n salad và h?n h?p b?t hotcake vào tr?n ??u lên.

cach-lam-banh-bao-doremon

B??c 2: B?n l?y ba cái bát nh?, bát 1 b?n cho 2 mu?ng cà phê h?n h?p ? trên và 2,5g b?t cacao vào tr?n ??u.

Bát 2 b?n cho 2 mu?ng cà phê h?n h?p, 1/2 mu?ng cà phê b?t m? và kem màu ?? vào tr?n ??u.

Bát 3 thêm 6 mu?ng cà phê h?n h?p và 1,5 mu?ng cà phê b?t m? tr?n ??u.

S? b?t m? còn l?i b?n cho vào m?t bát l?n thêm kem màu xanh vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-doremon-1

B??c 3: B?n ?? h?n h?p màu xanh ra các c?c nh?, b?n ??ng ?? nhi?u quá nhé ch? c?n ?? kho?ng 2/3 c?c là ???c.

cach-lam-banh-bao-doremon-2

B??c 4: B?n ?? 3 bát màu ??, vàng và ?en vào ba túi b?t kem.

cach-lam-banh-bao-doremon-3

B??c 5: B?n dùng kem màu vàng ?? t?o ph?n m?t tr?ng cho doremon, ph?n màu ?en b?n dùng ?? k? vi?n và m?t, mi?ng, màu ?? dùng ?? v? m?i. B?n có th? sáng t?o nhi?u khuôn m?t ng? ngh?nh khác nhau cho doremon nhé!

cach-lam-banh-bao-doremon-4

cach-lam-banh-bao-doremon-5

B??c 6: Cu?i cùng b?n ?em bánh h?p cách th?y kho?ng 30 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao doremon c?c d? th??ng r?i nhé!

cach-lam-banh-bao-doremon-6

cach-lam-banh-bao-doremon-7

Nh?ng chi?c bánh bao Doremon th?t ?áng yêu ph?i không nào. V?i món bánh bao thú v? và ??y sáng t?o này ch?c ch?n s? là m?t món quà ??y ý dành cho ng??i thân gia ?ình mình trong nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n ??y. Chúc các b?n thành công nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 108 times, 1 visits today)