H??ng d?n cách làm bánh kem socola c?c ngon t?i nhà

Bánh kem socola là 1 món bánh không còn quá xa l? v?i ng??i Vi?t Nam. Món bánh này khá ngon và ???c hay s? d?ng nhi?u vào các d?p l? h?ng n?m ho?c các ngày sinh nh?t. Cách làm món bánh này khá ??n gi?n n?u ai ch?a bi?t cách làm bánh kem socola nh? th? nào thì có th? tham kh?o bài h??ng d?n chi ti?t t?i website cachlambanhbao.net nhé

cách làm bánh kem socola

B?t mí cách làm bánh kem socola ngon t?i nhà ai ?n c?ng mê

1. Nguyên li?u làm món bánh kem này g?m

– Tr?ng gà : 2 qu?

– ???ng : 100 gam

– H??ng vani

– D?u ?n : 50ml

– B?t cacao (20g) hòa v?i n??c ?m

– B?t n? : 8 gam

– Mu?i

– Socola : 50 gam

– B? nh?t : 5 gam

– Kem t??i : 100ml

– R?u rum

2. Cách làm bánh kem t?i nhà nh? sau

B??c 1: L?y 2 cái tô sau ?ó cho tr?ng gà vào và tách riêng bi?t lòng ?? và lòng tr?ng tr?ng

B??c 2 : Tô ch?a lòng ?? tr?ng gà ta cho thêm 40g ???ng và ?ánh ??u ??n khi h?n h?p có màu vàng nh?t thì ta thêm 1 ít d?u ?n vào và khu?y ??u

B??c 3 : Ta l?y 1 cái tô sau ?ó cho n??c cacao + h?n h?p b?t ?ã chu?n b? vào và khu?y ??u

B??c 4 : Tô ch?a lòng tr?ng tr?ng ta dùng máy ?ánh tr?ng ?ánh ??n khi bông và s?i b?t lên là ???c, khi tr?ng ?ã bông ta cho thêm mu?i + cream of tartar vào ?ánh ??n khi bông, khi h?n h?p ?ã bông ta cho thêm ít ???ng ?? h?n h?p s?t l?i

B??c 5 : Tr?n t?t c? h?n h?p lòng tr?ng + lòng ?? l?i v?i nhau và khu?y ??u

B??c 6 : L?y khuôn làm bánh ra và ?? h?t h?n h?p trên vào và ?em ?i n??ng, m?i ng??i n??ng t?m 30 phút ? nhi?t ?? 180 ?? C là bánh s? chín

B??c 7 : Trong lúc ch? bánh chín ta ?i làm nhân kem socola cho bánh, cách làm nhân kem r?t ??n gi?n , m?i ng??i ch? c?n b?t 1 cái n?i nh? lên b?p và ?un nóng sau ?ó cho socola vào ?un ch?y, ??i h?n h?p ngu?i 1 chút ta cho thêm r?u rum + kem t??i + ???ng vào và kh?y ??u th? là ta ?ã làm ???c nhân kem socola r?i

B??c 8 : L?y bánh kem ?ã n??ng chín ??t ra bàn sau ?ó ta quét h?t nhân kem ?ã làm lên b? m?t c?a bánh và trang trí thêm 1 vài h?a ti?t nh? hoa qu? trái cây lên b? m?t ?? cho bánh c?a b?n nhìn ??p m?t và h?p d?n h?n

cách làm bánh kem sinh nh?t socola t?i nhà

Ch? v?i 8 b??c làm ??n gi?n m?i ng??i ?ã có th? th?c hi?n thành công cách làm bánh kem socola c?c ngon ngay t?i nhà r?i. Món bánh này khá ngon n?u nhà nào có tr? em thì ?ây là món bánh tráng mi?ng mà các bé r?t thích. Hãy xu?ng b?p và tr? tài làm bánh nhé

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 293 times, 1 visits today)