H??ng d?n làm bánh bao chay chiên giòn th?m ngon

Ngoài bánh bao h?p b?n ?ã bao gi? nghe ??n món bánh bao chay chiên giòn th?m ngon ch?a? Tuy bánh dùng ph??ng pháp ch? bi?n là chiên v?i d?u m? nh?ng b?n ??ng quá lo v? các v?n ?? s?c kh?e, hãy c? an tâm vì ?ây là lo?i bánh bao v?i nhân không ph?i t? th?t m?. Món bánh bao v?i cách ch? bi?n m?i nên h??ng v? c?ng r?t l? mi?ng và h?p d?n. Th?t ?áng ?? th? ph?i không nào? Hãy ??c cách làm d??i ?ây r?i chu?n b? nguyên li?u vào b?p ?? t?o b?t ng? cho nh?ng ng??i thân yêu c?a b?n!

H??ng d?n cách làm bánh bao chay chiên giòn th?m ngon

Nguyên li?u:

  • Bánh bao chay ( b?n mua s?n ngoài ti?m nhé)
  • D?u ?n
  • S?a ??c ?? ?n kèm

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái ch?o b?t lên b?p r?i cho d?u vào ?un nóng già ( d?u ?n b?n ?? v?a ?? làm ng?p bánh nhé). Sau ?ó b?n cho bánh bao vào chiên cho ??n khi bánh chuy?n sang màu nâu vàng và n?i lên trên b? m?t d?u thì v?t ra ?? ráo d?u.

cach-lam-banh-bao-chay-chien-gion

B??c 2: B?n ??t bánh lên gi?y th?m d?u cho ráo b?t d?u. S?a ??c b?n ?? ra chén ?? ?n kèm v?i bánh bao. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao chay chiên giòn th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chay-chien-gion-1

cach-lam-banh-bao-chay-chien-gion-2

N?u b?n c?m th?y không thích mùi d?u m?, hãy dùng bánh bao chay chiên giòn v?i m?t ít rau th?m ho?c ?n kèm v?i salad cà chua c?ng r?t ?n. Quan tr?ng h?n, qua bài vi?t này b?n c?m th?y vi?c n?u b?p th?t thú v? h?n ph?i không? Nh?t là ? s? sáng t?o c?a ng??i vào b?p luôn tìm tòi ?? có nh?ng món ?n m?i v?i cách ch? bi?n m?i. Hy v?ng món bánh bao chiên giòn th?m ngon này mà chúng tôi gi?i thi?u s? giúp b?n có nh?ng phút ngon mi?ng bên gia ?ình. Hãy tham kh?o thêm t?i wikicachlam.com các công th?c n?u ?n khác c?a chúng tôi. Chúc b?n luôn vui!

Bình lu?n
H??ng d?n làm bánh bao chay chiên giòn th?m ngon
5 (100%) 1 vote

(Visited 3,240 times, 1 visits today)