H??ng d?n làm bánh bao cu?n tôm ngon b? d??ng

Tôi nh? h?i nh? tôi th??ng ???c ?n món bánh bao do bà tôi làm, chi?c bánh bao th?m l?ng bên trong còn có nhân béo ng?y ?ó chính là món bánh bao cu?n tôm, cho ??n bây gi? tôi v?n không quên ???c h??ng v? ?ó và quy?t tâm h?c làm món bành này t? bà. Tôi ?ã thành công ? l?n ??u tiên nh? cách làm h?t s?c ??n gi?n. Món bánh bao cu?n tôm v?i v? ng?t th?m c?a v? bánh k?t h?p v?i v? béo bùi c?a th?t tôm ?ã t?o nên chi?c bánh bao th?m ngon và ??c bi?t là b? d??ng b?i tôm là lo?i th?c ph?m cung c?p hàm l??ng ch?t s?t l?n cho c? th?. Sau ?ây là cách làm ??n gi?n giúp b?n chinh ph?c ???c món bánh bao cu?n tôm.

H??ng d?n cách làm bánh bao cu?n tôm th?m ngon h?p d?n

Nguyên li?u:

  • 1 gói b?t bánh bao ( có s?n gói men khô kèm theo nhé)
  • 160ml n??c l?c
  • 200g tôm sú
  • 2 mu?ng cà phê h?t nêm
  • 1 mu?ng ???ng
  • 1 mu?ng cà phê tiêu
  • 1 c? hành tím

Cách làm bánh nh? sau

B??c 1: B?n cho men khô vào hòa tan v?i n??c. Ti?p theo b?n ?? n??c men vào tr?n cùng v?i b?t bánh bao r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n. Sau ?ó b?n ?? b?t ngh? 15 phút cho n?.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-tom

B??c 2: Tôm sú b?n làm s?ch tách b? v? và sóng ??t trên l?ng. Hành tím b?n bóc v? và cho vào c?i giã nhuy?n, sau ?ó cho ti?p tôm, ???ng, h?t nêm và tiêu vào giã cùng. Sau ?ó ?? ra bát và thêm m?t ít màu h?t ?i?u vào.

B??c 3: B?t sau khi ? xong b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i cán m?ng và c?t thành hình ch? nh?t. Sau ?ó múc nhân tôm cho vào gi?a, dùng mu?ng dàn cho nhân ??u kh?p b?t r?i cu?n tròn b?t l?i ( b?n làm nh? cu?n sushi nhé ). Ti?p ??n b?n dùng dao c?t b?t thành t?ng khúc ng?n v?a ?n.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-tom-1

B??c 4: Cu?i cùng b?n x?p bánh vào x?ng h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao cu?n tôm c?c h?p d?n r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-tom-2

Còn ch?n ch? gì n?a hãy vào b?p tr? tài thôi nào. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng v?i món bánh bao cu?n tôm th?m ngon h?p d?n này.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 336 times, 1 visits today)