Nh?ng món ?n h? tr? th? thao ??n gi?n

Ch? ?? ?n trong quá trình t?p luy?n th? thao hay t?p th? hình ho?c gi?m cân c?a m?t cá nhân ?óng vai trò r?t quan tr?ng ??n s? thành hay b?i c?a c? m?t quá trình. Tham kh?o 2 công th?c sau ?ây ?? thêm vào ch? ?? ?n c?a mình nh?ng món v?a b?, v?a ngon nhé! Theo m?t s? nghiên c?u c?a trung tâm th? thao và gi?i trí tr?c tuy?n Fun88 Asia thì các món ?n b? tr? l?i chính là thành ph?n dinh d??ng ch? y?u cho ng??i c?n nhi?u n?ng l??ng ??y nhé.

nhung mon an ho tro the thao don gian

Thanh granola (150 calo)

Nguyên li?u (24 thanh):

 • 3/4 cup + 3 thìa canh s?t táo không ???ng
 • 2/3 cup Nutella (ho?c các lo?i sô cô la d?ng ??c khác)
 • 1/2 cup ???ng nâu
 • 1/4 cup m?t ong
 • 2 thìa canh si rô ngô
 • 2 thìa cà phê tinh ch?t vani
 • 1 thìa cà phê b?t qu?
 • 1 thìa cà phê mu?i
 • 3 1/3 cup h?t y?n m?ch
 • 2/3 cup b?t mì ?a d?ng
 • 1 cup nho khô (không b?t bu?c)

Cách làm:

 1. Làm nóng lò n??ng ? 3500F (1750C). Ch?ng dính cho khay n??ng kích th??c 20×28 cm.
 2. Tr?n ??u nho khô, s?t táo, Nutella, ???ng nâu, m?t ong, siro ngô, tinh ch?t vani, qu? và mu?i trong tô.
 3. Cho h?t y?n m?ch và b?t vào túi và l?c ??n khi hai th? tr?n ??u vào nhau. ?? h?n h?p b?t vào h?n h?p Nutella và tr?n ??u. Dàn ph?ng h?n h?p ?ã tr?n ra khay n??ng.
 4. N??ng kho?ng 15 phút trong lò cho ??n khi bánh h?i chuy?n nâu. ?? ngu?i trong kho?ng 1 ti?ng, c?t thành thanh.

Gà b? lò ki?u Mexico (321 calo)

nhung mon an ho tro the thao

Nguyên li?u (4 ph?n):

 • 4 ?c gà b? da, b? x??ng
 • 1 thìa cà phê ngh? xay
 • 1 thìa cà phê b?t t?i
 • 2 thìa canh d?u th?c v?t
 • 110g (4 oz) phô mai Mexico
 • 1 cup salsa
 • Mu?i, tiêu ?en v?a ?n

Cách làm:

 1. Làm nóng lò ? 3500F (1750C).
 2. ??t ch?o to lên b?p, ?? l?a v?a, ?un nóng d?u. ??p m?t m?t ?c gà v?i m?t n?a ngh?, b?t t?i, mu?i, tiêu ?en và úp m?t ?ã ??p c?a gà xu?ng ch?o. Rán ??n khi m?t d??i c?a gà chuy?n nâu (4-5 phút).
 3. ??p m?t còn l?i c?a gà v?i l??ng ngh?, b?t t?i, tiêu, mu?i còn l?i. ??o m?t gà, rán ??n khi m?t còn l?i chuy?n nâu nh?t (4-5 phút). N?u h?t d?u thì thêm m?t chút n??c salsa vào ?? ch?o không cháy.
 4. ??t ?c gà vào khay n??ng vuông t?m 23×23 cm, r?c phô mai lên trên. Thêm n??c salsa vào h?n h?p n??c gà trong ch?o và r??i lên gà. Thêm salsa trên l?p phô mai.
 5. B? lò ?c gà cho ??n khi ph?n gi?a không còn h?ng (20-25 phút). N?u dùng nhi?t k? ?o thì ph?n gi?a mi?ng gà ít nh?t ph?i 1650F (740C).
Bình lu?n
Rate this post

(Visited 42 times, 1 visits today)