T?ng h?p 3 cách h?p bánh bao ngon t?i nhà ai c?ng có th? làm

Bánh bao là 1 món ?n khá ngon ?ang ???c gi?i tr? và nhi?u ng??i yêu thích. Món bánh bao này hi?n nay ?ang ???c bán khá ph? bi?n t?i các siêu th? l?n, siêu th? mini … v?i t?ng b?ch nh? kho?ng 6 cái.

cách h?p bánh bao

Khi mua các b?ch bánh bao làm s?n này v? nhà thì m?i ng??i ph?i h?p bánh m?i có th? ?n ???c nha. V?y cách h?p bánh bao t?i nhà ra sao m?i ng??i ?ã bi?t ch?a, n?u ch?a bi?t ta cùng tham kh?o nh?ng cách sau

Nh?ng cách h?p bánh bao ngon ??n gi?n t?i nhà

1. H?p bánh bao b?ng n?i c?m ?i?n

?ây là ph??ng pháp d? làm nh?t vì h?u nh? nhà nào c?ng dùng n?i c?m ?i?n ?? n?u c?m. Cách h?p bánh nh? sau

Cách 1 : N?u m?i ng??i ?ang n?u c?m và c?m ?ã chín thì ta cho bánh bao vào trong và h?p t?m 20 – 25 phút là bánh chín

Cách 2 : L?y n?i c?m ?i?n và cho t?m 200 – 300 ml n??c sau ?ó ta l?y 1 cái tô và b? bánh bao vào sau ?ó cho vào n?i c?m ?i?n ??y n?p l?i và h?p t?m 20 – 30 phút.

Có th? xem qua h??ng d?n cách làm bánh bao chay th?m ngon cho các ngày r?m và mùng 1

2. H?p bánh bao b?ng lò vi sóng

Lò vi sóng là 1 v?t d?ng n?u ?n khá nhanh v?i nguyên t?c làm nóng c?c k? nhanh cho nên n?u dùng ph??ng pháp này ?? làm chín bánh bao thì m?i ng??i hãy b?c bánh bao b?ng 1 l?p gi?y b?c bên ngoài r?i hãy cho vào lò và h?p t?m 1 – 3 phút là bánh s? chín

3. H?p bánh bao b?ng ph??ng pháp cách th?y

??u tiên ta l?y 1 cái n?i và ??t lên b?p cho t?m 300ml n??c vào và ?un lên, l?y 1 cái chén cho bánh bao vào và ??t vào gi?a n?i, ??y n?p l?i h?p trong kho?ng t?m 15 – 20 phút là bánh s? chín

Trên ?ây là 3 ph??ng pháp h?p bánh bao ??n gi?n nh?t t?i nhà mà ai c?ng có th? làm ???c, hy v?ng v?i các ph??ng pháp này m?i ng??i có th? th?a thích ?n món này mà không c?n ph?i ra ti?m ?? mua.

Bình lu?n

(Visited 13,318 times, 1 visits today)