Vào b?p làm bánh bao ca dé th?m ngon

N?u b?n ?ã chán ng?y nh?ng b?a sáng v?i bún, ph?, bánh m? và không bi?t thay ??i xem hôm nay ?n gì thì ?? mình mách nh? cho nhé: ?ó là món bánh bao ca dé. Bánh bao ca dé ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và ?a chu?ng, nh?ng chi?c bánh bao nh? nh? xinh xinh, có nhân s?a tr?ng gà bên trong, có h??ng v? c?c khá l? nh?ng v?n c?c k? ngon mi?ng. Cách làm thì c?ng không khó l?m ?âu. hãy tham kh?o bí quy?t sau ?? có th? làm ra nh?ng chi?c bánh bao ca dé cho b?a sáng nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao ca dé th?m ngon

Nguyên li?u làm nhân:

 • B?t bánh bao
 • 1/2 cup b?t b?p
 • 1/2 cup n??c c?t d?a
 • 1/2 cup ???ng
 • 1/4 tsp mu?i
 • 1/2 tsp vani
 • 2 tbsp b?t custard
 • 2 tbsp s?a ??c
 • 2 tbsp b?
 • 2 lòng ?? tr?ng gà ( ?ánh nhuy?n)

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 300g b?t m?
 • 30g ???ng
 • 12,5g men n?
 • 150ml s?a t??i

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái ch?o r?i cho b?t custard, b?t b?p, ???ng và mu?i vào tr?n ??u, sau ?ó cho t? t? n??c c?t d?a và s?a ??c vào. B?t ch?o lên b?p n?u v?i l?a v?a, v?a n?u b?n v?a khu?y cho h?n h?p sánh m?n r?i b?n cho ti?p b? vào khu?y ??u cho tan, b?n n?u cho t?i khi h?n h?p ??c quánh l?i thì t?t b?p và cho lòng ?? tr?ng vào khu?y ??u.

B??c 2: B?t l?a và n?u thêm 1-2 phút thì cho vani vào tr?n ??u r?i t?t b?p và ?? cho h?n h?p ngu?i b?t.

cach-lam-banh-bao-ca-de

B??c 3: Sau khi h?n h?p ngu?i b?n ?eo bao tay và vo thành các viên tròn r?i cho vào t? l?nh m?t lúc cho c?ng l?i.

B??c 4: Làm v? bánh. S?a t??i hâm nóng r?i hòa chung v?i men n?. B?t mì và ???ng ?? ra âu tr?n ??u sau ?ó t? t? ?? n??c men s?a vào tr?n ??u r?i nh?i cho ??n khi b?t thành kh?i d?o nhuy?n. Dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ?? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

B??c 5: B?t n? b?n l?y ra nh?i l?i r?i chia thành các ph?n b?ng nhau và vo tròn. Sau ?ó dùng tay ?n d?t b?t r?i cho viên nhân vào gi?a gói kín.

cach-lam-banh-bao-ca-de-1

B??c 6: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao ca dé th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-ca-de-2

V?y là ?ã hoàn thành món bánh bao ca dé th?m ngon h?p d?n r?i. Hãy nhanh nhanh b? túi và th?c hi?n ngay nào. Chúc các b?n thành công v?i công th?c trên và th??ng xuyên ghé th?m website http://cachlambanhbao.net ?? ???c h??ng d?n nhi?u cách làm hay nhé

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 506 times, 2 visits today)